Agri Novatex Polska – Polityka prywatności

(Działalność biznesowa, Działalność marketingowa, Obsługa klienta i wsparcie)

Agri Novatex Polska („AN PL”) zobowiązuje się do ochrony prywatności i zabezpieczania danych osobowych osób fizycznych. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności” lub „Polityka”) opisuje rodzaj informacji, które jako administrator danych możemy gromadzić od użytkowników w ramach, dotyczących użytkownika, wszelkiego rodzaju Działań biznesowych i/lub marketingowych i/lub w ramach Obsługi klienta i wsparcia, które możemy zapewnić użytkownikowi („Dane osobowe”).Polityka ta wyjaśnia również, w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy te informacje oraz jakie kroki podejmujemy w celu ich ochrony. Polityka ta opisuje również wybory i prawa, jakie przysługują użytkownikowi w zakresie gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych (patrz rozdział 7 poniżej).

Oprócz niniejszej Polityki, należy pamiętać, że oświadczenia o prywatności, warunki lub powiadomienia mogą być dostarczane użytkownikowi i będą traktowane jako część niniejszej Polityki.

Polityka ta została ostatnio zaktualizowana w dniu 27 grudnia 2020 r.

Rodzaj informacji, które zbieramy

W zależności od świadczonej przez nas Usługi (zgodnie z definicją poniżej), możemy gromadzić następujące informacje o użytkowniku:

 • Dane osobowe i dane kontaktowe: dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko rodowe, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu), dane uwierzytelniające do logowania się na konto (takie jak nazwy użytkowników i hasła, podpowiedzi dotyczące haseł i podobne informacje zabezpieczające lub inne identyfikatory), nagrania użytkownika lub jego pojazdu podczas wizyty u nas (na przykład, jeśli użytkownik został zarejestrowany w telewizji przemysłowej podczas wizyty w naszych biurach lub zakładach produkcyjnych, lub podał nam dane rejestracyjne pojazdu).
 • Informacje dotyczące pracy: takie jak: pracodawca i/lub dział użytkownika, funkcja pracy, związki użytkownika z naszą firmą (np. klient, dealer, dostawca), adres służbowy, numer telefonu służbowego i służbowy adres e-mail.
 • Dane finansowe: informacje dotyczące płatności (takie jak adres rozliczeniowy, adres pocztowy, rachunek bankowy, numer karty kredytowej lub debetowej oraz inne dane dotyczące metody płatności, w tym dane dotyczące płatności na rzecz i od użytkownika oraz inne dane związane z Usługami (określonymi w niniejszym dokumencie), które użytkownik otrzymał od nas);
 • Dane profilu użytkownika: komentarze, opinie i inne informacje, które użytkownicy nam przekazują lub które uzyskujemy w związku z Działaniami marketingowymi i/lub Obsługą i wsparciem klienta (zgodnie z definicją zawartą w niniejszym dokumencie), w tym podczas korzystania z naszych Technologii komunikacyjnych (zgodnie z definicją zawartą w niniejszym dokumencie).Informacje te mogą zawierać szczegóły dotyczące produktów AN POLSKA zakupionych przez lub dla użytkownika, szczegóły dotyczące maszyn (takie jak marka i model prasy), data belowania i tym podobne.
 • Preferencje odnośnie komunikacji: preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas oraz preferencje dotyczące komunikacji (w tym preferowany język).Może to obejmować informacje o wydarzeniach, na które użytkownicy są lub chcieliby zostać przez nas zaproszeni, w zakresie, w jakim informacje te są istotne dla organizacji i zarządzania tymi wydarzeniami.
 • Automatycznie zbierane informacje: w tym: (i) adres protokołu internetowego (IP) używanym do połączenia urządzenia z Internetem, (ii) informacje dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, systemu operacyjnego i platformy; (iii) wizyty użytkownika w naszych Technologiach komunikacyjnych (zgodnie z definicją poniżej), w tym pełny adres URL, strumień kliknięć do, poprzez i z naszych Stron internetowych (w tym data i godzina), przeglądane lub wyszukiwane usługi, czasy odpowiedzi na strony, błędy pobierania, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji ze stroną (takie jak przewijanie, klikanie i przesuwanie myszą) oraz metody używane do przeglądania z dala od strony.

Korzystając z aplikacji mobilnych firmy AN Polska, możemy zbierać informacje o lokalizacji użytkownika w czasie rzeczywistym w celu dostarczania treści lub innych Usług, które są zależne od tego, gdzie znajduje się użytkownik. Dostawa usług lokalizacyjnych będzie obejmować współrzędne (szerokość/długość geograficzna) lokalizacji urządzenia.

Gromadzimy te Dane osobowe za pośrednictwem naszych serwerów oraz przy użyciu plików cookie i innych technologii. Więcej informacji na temat plików cookie i narzędzi analitycznych, z których korzysta AN Polska, można znaleźć tutaj.

Jak zbieramy informacje

Możemy gromadzić Dane osobowe użytkownika (uzyskane bezpośrednio od Państwa lub w innym miejscu, jak opisano poniżej), jeśli i w czasie:

 1. odwiedzin lub korzystania ze Stron internetowych AN Polska („Strony internetowe”), aplikacji mobilnych AN Polska („Aplikacje”), kont społecznościowych (takich jak m.in. strona AN Polska na Facebooku, kanał YouTube, konto Instagram, strona LinkedIn itp.) („Media społecznościowe”) lub innych technologii dostarczających informacji związanych z AN Polska, sugerujących usługi lub umożliwiających komunikację z AN Polska („Technologie komunikacyjne”).
 2. gdy użytkownik uczestniczy w jakichkolwiek kampaniach lub losowaniach promocyjnych AN Polska lub jakichkolwiek innych działaniach marketingowych, Usługach lub wydarzeniach organizowanych lub realizowanych przez AN Polska lub w imieniu AN Polska, w tym w jakichkolwiek konkretnych Usługach, które zawierają wyraźne odniesienie lub link do niniejszej Polityki Prywatności, w tym za pośrednictwem technologii komunikacyjnych („Działania marketingowe”);
 3. gdy użytkownik zapyta o Usługę, złoży zapytanie serwisowe lub zamówienie, weźmie udział w ankiecie i/lub eksperymencie terenowym lub skontaktuje się z nami w celu zgłoszenia problemu i/lub otrzymania jakiejkolwiek Usługi związanej z naszymi produktami, w tym za pośrednictwem którejkolwiek z Technologii komunikacyjnych („Obsługa klienta i wsparcie”);
 4. gdy użytkownik lub organizacja, przez którą jest zatrudniony lub z którą jest powiązany (jako konsultant, usługodawca, podwykonawca lub w inny sposób) jest zaangażowany w jakikolwiek rodzaj działalności gospodarczej lub relacji z AN Polska („Działalność biznesowa”).

Każde z powyższych określa się łącznie i oddzielnie w ramach niniejszej Polityki jako „Usługa”.

Dane osobowe, które nie są zbierane bezpośrednio od użytkownika, mogą być zbierane od:

 • Organizacji użytkownika lub organizacji, z którą użytkownik jest powiązany w zakresie informacji związanych z pracą (jak opisano powyżej).
 • Inne źródła, takie jak strony trzecie, z którymi ściśle współpracujemy, w tym m.in. partnerzy biznesowi (tacy jak producenci OEM i dealerzy OEM), podwykonawcy, którzy świadczą na rzecz AN Polska usługi techniczne, płatnicze/odbiorcze/ubezpieczeniowe lub dostawcze/transportowe, dostawcy usług analitycznych oraz dostawcy wyszukiwanych informacji;
 • Organy rządowe, organy regulacyjne, sądy lub inne podobne instytucje;
 • Obsługiwane przez nas Technologie komunikacyjne, z których korzysta użytkownik, w tym Strony internetowe lub Aplikacje;
 • Media społecznościowe po udzieleniu zgody na korzystanie z Usługi w celu uzyskania dostępu do swoich danych w jednej lub więcej sieci, w tym za pośrednictwem wtyczek, takich jak YouTube, Google+, Pinterest i Facebook, Inc. Like-Button, aby uczynić naszą usługę bardziej atrakcyjną dla użytkownika.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wtyczek społecznościowych proszę kliknąć tutaj.

 • Podczas korzystania z Aplikacji dostawcy usług, którzy pomagają nam określić lokalizację w celu dostosowania niektórych produktów do lokalizacji użytkownika;

AN Polska jest właścicielem lub administratorem Usług i jest głównym administratorem Danych osobowych udostępnionych przez użytkownika lub w jego imieniu, lub gromadzonych przez AN Polska lub kogokolwiek w jej imieniu na potrzeby Usług, ponieważ termin „administrator” jest zdefiniowany w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje dotyczące użytkownika:

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych odnośnie przetwarzania. Tam, gdzie ma to zastosowanie, w momencie zbierania danych wskażemy, czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym i czy użytkownik jest zobowiązany do podania Danych osobowych oraz jakie są możliwe konsekwencje ich niedostarczenia:

Cel/czynność

Zgodne z prawem podstawy do przetwarzania

Obsługa klienta i wsparcie, które obejmuje również dostarczanie wymaganych produktów i usług, takich jak dostawa produktu, konserwacja, wsparcie klienta i produktu (w tym serwis gwarancyjny) oraz korzystanie z naszych Technologii komunikacyjnych.

(1) Wykonanie umowy z użytkownikiem lub podjęcie kroków przed zawarciem umowy z nami; (2) Przestrzeganie obowiązującego nas obowiązku prawnego lub ustawowego (np. bezpieczeństwo produktów; wycofanie produktu z rynku); (3) Przetwarzanie jest niezbędne dla celów uzasadnionych interesów AN Polska w zapewnieniu użytkownikowi obsługi, zapewnieniu wsparcia dla produktów i klientów, identyfikowaniu i wykrywaniu problemów z istniejącymi produktami i usługami, zrozumieniu, jak nasze produkty i usługi są wykorzystywane, analizowaniu skuteczności reklamy, prowadzeniu badań, ulepszaniu produktów i usług, opracowywaniu nowych produktów i usług, organizowaniu szkoleń i innych wydarzeń edukacyjnych oraz przekazywaniu istotnych informacji o aktualizacjach i ulepszeniach produktów (w zakresie, w jakim takie uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do interesów użytkownika lub podstawowych praw i wolności); lub (4) przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika.

Działania marketingowe, a w szczególności komunikacja i oferty produktów i/lub usług przez AN Polska, w tym oferty oparte na zainteresowaniach, cechach osobistych i biznesowych oraz lokalizacji. Możemy dostarczać te wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, online (w tym dostarczać reklamy i treści spersonalizowane dla użytkownika), platform Social Media, wiadomości tekstowych, powiadomień typu „push” i innych środków.

(1) Uzasadnione interesy AN Polska w prowadzeniu marketingu, poszukiwaniu i pozyskiwaniu nowych klientów, poznawaniu preferencji w celu lepszej personalizacji ofert oraz oferowaniu produktów i usług, które spełniają potrzeby (potencjalnych) klientów (w takim zakresie, w jakim interesy użytkownika lub podstawowe prawa i wolności nie okazują się ważniejsze niż takie uzasadnione interesy); lub (2) przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika.

Działania marketingowe, a w szczególności zarządzanie konkursami i/lub kampaniami oraz innymi wydarzeniami promocyjnymi, na które użytkownik zapisał się lub w których uczestniczy, takimi jak planowanie i organizowanie wycieczek do AN Polska lub uczestnictwo we wprowadzaniu produktów na rynek i w targach.

(1) Wykonanie umowy z użytkownikiem lub podjęcie kroków przed zawarciem umowy z nami; (2) przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów uzasadnionych interesów AN Polska w zapewnieniu marketingu poszukiwaniu i obsłudze i pozyskiwaniu nowych (potencjalnych) klientów (w takim zakresie, w jakim interesy użytkownika lub podstawowe prawa i wolności nie okazują się ważniejsze niż takie uzasadnione interesy); lub (3) przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika.

Działania marketingowe, a w szczególności dostarczanie użytkownikowi innych informacji, które mogą być interesujące, takich jak ogłoszenia, przypomnienia, biuletyny dotyczące ulepszania produktów i usług technicznych; wiadomości na temat AN Polska, czasopisma i biuletyny Crop Packaging Association („CPA”) oraz katalogów produktów;

(1) Wykonanie umowy z użytkownikiem lub podjęcie kroków przed zawarciem umowy z nami; (2) przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów celów AN Polska w zakresie marketingu, poszukiwania, pozyskiwania nowych klientów oraz obsługi i przekazywania wiadomości (potencjalnym) klientom, takich jak aktualizacje i ulepszenia produktów oraz inne informacje o produktach i usługach (w takim zakresie, w jakim interesy użytkownika lub podstawowe prawa i wolności nie okazują się ważniejsze niż takie uzasadnione interesy); lub (3) przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika.

Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez zarządzanie bieżącą działalnością AN Polska w zakresie analizy danych w celu sporządzenia sprawozdania na temat wyników działalności gospodarczej oraz w zakresie ładu korporacyjnego (w tym audytu(-ów), kontroli zgodności i innych działań związanych z zarządzaniem ryzykiem, w tym zakupów ubezpieczeń).

(1) Zobowiązania prawne mające do nas zastosowanie; lub (2) dla celów uzasadnionych interesów AN Polska konieczne jest zarządzanie i prowadzenie bieżącej działalności AN Polska, zarządzanie sprawami finansowymi AN Polska, zarządzanie ryzykiem, na które AN Polska jest narażona, oraz jako część transakcji korporacyjnych, takich jak przeniesienie aktywów na inną spółkę, przejęcie przez lub połączenie z inną spółką.

Zgodność z prawem i/lub postępowanie w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi; oraz ustanowienie, wykonywanie i obrona praw.

1) Przestrzeganie obowiązujących nas zobowiązań prawnych; lub 2) dla celów uzasadnionych interesów AN Polska konieczne jest zarządzanie i prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, zarządzanie sprawami finansowymi naszej firmy, zarządzanie ryzykiem, na które narażona jest nasza firma, zarządzanie korporacyjne i informacyjne oraz przestrzeganie prawa pozaunijnego i prawa innych państw, w których AN Polska może działać (w zakresie, w jakim taki uzasadnione interesy nie jest nadrzędny w stosunku do interesów użytkownika lub podstawowych praw i wolności).

Dzielenie się informacjami dotyczącymi użytkowników

Możemy udostępniać Dane osobowe użytkowników:

  1. 3.1.Firmom należącym do naszej Grupy: Wszystkim członkom naszej Grupy, którzy wspierają przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Polityki.
  2. 3.2.Odpowiednim osobom trzecim: osobom trzecim, które pomagają nam w dostarczaniu Usług i produktów, które oferujemy, takie jak: podwykonawcy, którzy świadczą AN Polska usługi techniczne, płatnicze, windykacyjne, ubezpieczeniowe lub dostawcze/transportowe; dostawcy wyszukiwanych informacji, agenci i przedstawiciele; nasi audytorzy, radcy prawni i inni profesjonalni doradcy i partnerzy biznesowi (tacy jak producenci OEM i dealerzy OEM); wszystko w oparciu o podstawę prawną, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz wszelkimi innymi właściwymi środkami poufności i bezpieczeństwa wymaganymi przez prawo.
  3. 3.3.Informacje uzyskane w związku z korzystaniem z naszych Technologii komunikacyjnych: dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych Stron internetowych i Aplikacji; wszystko w oparciu o podstawę prawną, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz wszelkimi innymi właściwymi środkami poufności i bezpieczeństwa wymaganymi przez prawo.
  4. 3.4.Możemy ujawnić Dane osobowe użytkownika, jeśli w dobrej wierze uznamy, że takie ujawnienie jest niezbędne do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, w tym obowiązku lub potrzeby zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom, lub jeśli uznamy, że takie działanie jest niezbędne do ochrony i obrony praw, własności lub bezpieczeństwa AN Polska, naszych użytkowników, pracowników lub innych osób.
  5. 3.5.Należy pamiętać, że podane przez użytkownika Dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim znajdującym się w innych krajach. Może się tak na przykład zdarzyć, gdy jeden lub więcej naszych serwerów znajdzie się w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) lub jeden z naszych dostawców usług lub spółek zależnych znajduje się w kraju nienależącym do EOG w celu: przechowywania, umożliwienia nam dostarczania użytkownikom produktów lub usług i realizacji naszej umowy z użytkownikiem, ułatwienia funkcjonowania naszej grupy przedsiębiorstw, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie i jeśli uznaliśmy, że prawa użytkownika nie okazują się ważniejsze niż ten interes. Może to obejmować, między innymi, informacje takie jak realizacja zamówienia, przetwarzanie szczegółów dotyczących płatności oraz świadczenie usług pomocniczych. W przypadku międzynarodowego transferu informacji na temat użytkownika podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Dane osobowe użytkownika podlegają odpowiednim zabezpieczeniom, np. opierają się na uznanych jurysdykcjach, które zapewniają taki sam poziom ochrony jak kraje EOG i zapewniają, że dane użytkownika są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 1. Zatrzymywanie danych:

Będziemy przechowywać Dane osobowe użytkownika jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, dla którego je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania Danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość Danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieautoryzowanego użycia lub ujawnienia Danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Dane osobowe użytkownika oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

Szczegóły dotyczące okresów przechowywania różnych aspektów Danych osobowych użytkownika można uzyskać od nas, korzystając z naszych danych kontaktowych poniżej.

W pewnych okolicznościach możemy anonimizować Dane osobowe użytkownika (tak, aby nie mogły być one z nim kojarzone) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez powiadamiania użytkownika.

 1. Bezpieczeństwo danych:

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, użyciu, zmianie, ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Danych osobowych użytkownika. Na przykład, wszystkie informacje, które są nam przekazywane przez użytkownika, są przechowywane na bezpiecznych serwerach.

Ponadto, ograniczamy dostęp do Danych osobowych użytkownika do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych osób trzecich, które mają biznesową potrzebę dostępu do danych użytkownika. Przetwarzają oni Dane osobowe użytkownika wyłącznie na nasze polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia Danych osobowych i powiadomimy użytkownika oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o takim naruszeniu, jeżeli będzie to wymagane prawem.

Tam, gdzie przekazaliśmy użytkownikowi hasło (lub jeśli użytkownik sam wybrał hasło), które umożliwia użytkownikowi dostęp do niektórych części naszych Aplikacji, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy o nie przekazywanie nikomu swojego hasła.

Należy pamiętać, że przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych użytkownika przesyłanych na nasze Strony internetowe lub Aplikacje na własne ryzyko użytkownika. Po otrzymaniu informacji o użytkowniku, zastosujemy ścisłe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby spróbować zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

 1. Ochrona informacji dot. dzieci: Nie zbieramy świadomie informacji od dzieci i na ich temat.
 2. Prawa użytkownika:

Odnosząc się do swoich Danych osobowych, użytkownik ma prawo, w pewnych okolicznościach, do następujących praw:

 • Dostęp: prawo dostępu do kopii posiadanych przez nas Danych osobowych użytkownika. W celu uzyskania informacji, ich korekty lub usunięcia Danych osobowych lub ich części;
 • Sprostowanie: żądanie sprostowania lub usunięcia posiadanych przez nas Danych osobowych użytkownika oraz wyrażenie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych Danych osobowych, w tym prawa do sprzeciwu wobec wszystkich lub dowolnych Działań marketingowych;
 • Ograniczenie: żądanie ograniczenia przetwarzania Danych osobowych użytkownika lub ich części;
 • Przenoszenie: żądanie, aby dostarczone Dane osobowe zostały przeniesione do konkretnej osoby trzeciej.
 • Usunięcie: Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z udzielenia nam dostępu do swoich danych dotyczących lokalizacji, zaznaczając lub odznaczając (zgodnie z instrukcjami) odpowiednie pole, korzystając z mechanizmów „rezygnacji”, takich jak „wypisanie się” lub innych środków przewidzianych w otrzymywanych przez niego komunikatach, lub kontaktując się z nami. Jeśli to wymaganie, zastrzegamy sobie prawo do powiadamiania użytkownika o zmianach lub aktualizacjach w Usłudze.
 • Wycofanie zgody: W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Danych osobowych użytkownika opiera się na zgodzie, użytkownik ma prawo do wycofania tej zgody bez szkody w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. W każdej chwili użytkownik może również zmienić swoje preferencje marketingowe.

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z wszystkich lub jednego z powyższych praw, kontaktując się z nami pod adresem privacy@novatexitalia.it.

W celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i zapewnienia mu prawa dostępu do jego Danych osobowych (lub skorzystania z dowolnych innych praw użytkownika) konieczne może być zwrócenie się do niego o określone informacje. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że Dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji w związku z jego prośbą, aby przyspieszyć naszą odpowiedź.

Staramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione prośby w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli żądanie użytkownika jest szczególnie złożone lub jeśli użytkownik złożył kilka wniosków. W tym przypadku powiadomimy użytkownika i będziemy go informować na bieżąco.

Jeśli prośba lub problem użytkownika nie zostanie przez nas rozwiązany w zadowalający sposób, prosimy również pamiętać, że użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W szczególności organ nadzorczy państwa członkowskiego zamieszkania użytkownika, miejsca zatrudnienia lub miejsca, w którym wystąpiła kwestia będąca przedmiotem skargi.

Sprzeciw: Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych osobowych z ważnych i uzasadnionych powodów związanych z jego szczególną sytuacją, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy prawa wyraźnie przewidują takie przetwarzanie. Ponadto użytkownik ma prawo do sprzeciwu, jeśli jego dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

 1. Gdzie przechowujemy informacje dotyczące użytkownika?

Dane osobowe przetwarzane przez nas w odniesieniu do użytkownika mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu poza granicami kraju użytkownika oraz dla mieszkańców Europy poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), które może nie podlegać równoważnym przepisom o ochronie danych. Mogą one być również przetwarzane przez pracowników spoza EOG, którzy pracują dla nas lub dla strony trzeciej świadczącej dla nas usługi.

 1. Osoba kontaktowa: Prosimy o kontakt privacy@novatexitalia.it w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub w celu uzyskania dostępu do danych osobowych lub ich aktualizacji.
 2. 10.Zmiany: Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom. Nie ograniczymy praw użytkownika wynikających z niniejszej Polityki Prywatności bez jego wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany w naszej Polityce Prywatności podamy na naszych Stronach internetowych, a jeśli zmiany te będą znaczące, poinformujemy o nich w bardziej widoczny sposób.
 3. 11.WYKORZYSTYWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRON INTERNETOWYCH, APLIKACJI LUB INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ AN POLSKA OZNACZA WYRAŻENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA AKCEPTACJI DLA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.